CLEANING CONFINED SPACE

CLEANING  CONFINED SPACE 

บริการงานล้างทำความสะอาดในที่อับอากาศ

- Cleaning  Water  Treatment Tank   ล้างบ่อน้ำดี

- Cleaning Waste Water Tank  ล้างบ่อในระบบน้ำเสีย

- Cleaning Stock Tank , Stock Tank ล้างบ่อเก็บน้ำ ล้างถังเก็บน้ำ

- Cleaning AHU.ล้างทำความสะอาด ระบบทำความเย็น

- Cleaning Cooling Tower ล้างทำความสะอาดคูลลิ่ง ทาวเวอร์ 

- Cleaning Gutter  ทำความสะอาดรางระบายน้ำ ลอกท่อภายในโรงงาน

- ล้างระบบ หรือทำความสะอาดสถานที่ในพื้นที่อับอากาศทุกประเภท

***ในการประเมินราคา ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานและขนาดพื้นที่ของบ่อ*** 


  • SAM_2125.JPG
    CLEANING OPERATION ในการ Cleaning Operation บ่อเกรอะทั่วไปนั้น เพื่อให้บ่อกักเก็บของเสียนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นหน่วยงานต่างๆจึงต้องมีการจัดการทำความสะอาด โด...

  • IMG_1367.JPG
    Repair and Installation งานซ่อมและงานติดตั้ง หากอุปกรณ์ภายในบ่อเกรอะ หรือภายในบ่อที่อับอากาศ ไม่ได้รับการดูแล หรือทำการซ่อมบำรุง จะทำให้เกิดผลเสียกับระบบอื่นๆตามมาด้...